Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2201392

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2201392

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2201392
Onderwerp Benoeming adviseurs commissie klankbordgesprekken burgemeester
Aanspreekpunt P van der Pot
Ingekomen/gepubliceerd 13-09-2018 12:58:22
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2105842 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Raad 2105842 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage Verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad gemeente Dordrecht Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2105842 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2105842 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Voorblad Benoeming adviseurs commissie klankbordgesprekken burgemeester Voorblad stukken