Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2201348

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2201348

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2201348
Onderwerp Raadsinformatiebrief over wijziging raamkoopovereenkomst OCW / Stadswerven-Noord
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 23-08-2018 15:01:37
Onderwerp Raadsinformatiebrief over wijziging raamkoopovereenkomst OCW / Stadswerven-Noord
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Groot project Stadswerven
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar RHCM van Vugt / G van Oost-Bode, tel.no. 770 4293 / 770 4274
Datum B&W Besluit 12-06-2018
Gerelateerde zaak 2097206
Agendacommissie 28-08-2018
Raad 15-10-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Gedurende de afgelopen jaren is met de uitgifte van bouwgrond binnen het project Stadswerven noord (Kop van de Staart) ervaring opgedaan met de uitgifteprocedure, zoals contractueel vastgelegd in de gesloten raamkoopovereenkomst met (thans) Ontwikkelingscombinatie Stadswerven C.V. (hierna: OCW). Deze ervaringen vormen voor partijen aanleiding de procedure afspraken voor wat betreft inhoud, maar zeker ook voor wat betreft de doorlooptijd, kritisch te bezien en te heroverwegen. Eén en ander heeft tot aangepaste, verbeterde, afspraken geleid met een aanzienlijk kortere doorlooptijd van de uitgifteprocedure voor betrokken bouwlocaties. Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst met OCW.

Gepubliceerd 23-08-2018