Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2201310

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2201310

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2201310
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Verslag van de gemeentearchivaris 2017
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 11-07-2018 08:54:01
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 11 september 2018 20:00
Besluit:

De raad neemt de brief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 28 augustus 2018 18:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief ter kennisname naar de raad te sturen.