Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2201310

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2201310

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2201310
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Verslag van de gemeentearchivaris 2017
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 11-07-2018 08:54:01
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Verslag van de gemeentearchivaris 2017
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar JDH Verschoor, tel.no. 4177
Datum B&W Besluit 12-06-2018
Gerelateerde zaak 2099251
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In maart 2018 is het rapport van de gemeentearchivaris over de toestand van de informatiehuishouding van de gemeente Dordrecht ontvangen. Wij herkennen de conclusies en aanbevelingen uit het verslag. Wij zijn het met archivaris eens dat het Klant- Zaak- en Archiefproject (=KZA) met hoogste prioriteit afgerond dient te worden. Hierom is eind 2017 besloten de invoeringsstrategie te herijken en de invoering tijdelijk stop te zetten. Onlangs hebben wij een besluit genomen over het vervolgtraject. Waarbij wij inzetten op een volledige invoering in 2018. Bovendien nemen wij dit jaar een aantal specifieke maatregelen om ervoor te zorgen dat het informatie- en archiefbeheer voor de gemeente Dordrecht in 2018 verder op orde wordt gebracht.

Gepubliceerd 11-07-2018