Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2201029

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2201029

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2201029
Onderwerp Instemmen met de Doorontwikkeling van de raad
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 14-06-2018 13:26:07
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2105481 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Raad 2105481 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Uitwerking memo griffier en bgm 0618 Bijlage
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met de Doorontwikkeling van de raad Voorblad stukken
Icoon voor documenttype memo aan raad - meerjarenplanning 8 jan 2019 Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2105481 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2105481 Raadsbesluit