Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 220047

Gemeente Dordrecht

Dossier - 220047

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 220047
Onderwerp Volledige versie van de inspraakreactie van Stichting Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum Telluris op het ontwerpbestemmingsplan Smitsweg
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 31-07-2009 12:55:13
Document Document type
Icoon voor documenttype Volledige versie van de inspraakreactie van Stichting Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum Telluris op het ontwerpbestemmingsplan Smitsweg Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Voorblad Volledige versie van de inspraakreactie van Stichting Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum Telluris op het ontwerpbestemmingsplan Smitsweg Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Uitgaande brief 191140 - eindbericht Uitgaande brief