Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 219978

Gemeente Dordrecht

Dossier - 219978

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 219978
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortgang hostelontwikkeling
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 31-07-2009 11:01:04
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortgang hostelontwikkeling
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 89 - Maatschappelijke opvang (inclusief Hostel)
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder A.T. Kamsteeg
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Aanspreekpunt telefoon 6270
Aanspreekpunt e-mail wve.verboom@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. van Nes (078-6396409)
Datum verzending 19-08-2009
Agendacommissie 25-08-2009
Raad 01-09-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting In deze raadsinformatiebrief geeft het college een stand van zake rondom de totstandkoming van de hostel op de locatie Amnesty Internationalweg. In de brief wordt specifiek aandacht geschonken aan de deelaspecten van het realisatietraject, te weten; het zorgplan, het bestemmingsplan, de communicatie en het omgevingsbeheer. Voor al deze aspecten wordt een tijdsplanning gegeven met de op te leveren producten. Het college zegt toe gedurende het gehele traject via raadsinformatiebrieven u op de hoogte te houden van de voortgang. Verder zult u afschriften ontvangen van uitnodigingen en verslagen van de informatieavonden die voor de buurtbewoners worden georganiseerd. Gezien het karakter van de verstrekte informatie, wordt u aangeraden de raadsinformatiebrief niet inhoudelijk behandelen in de adviescommissie- maar hiermee te wachten tot er een van de producten wordt opgeleverd- en deze brief ter kennisneming te agenderen voor de raad van 1 september.
Gepubliceerd 31-07-2009