Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2199268

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2199268

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2199268
Onderwerp Voorstel agendering WMO fractie D66
Ingekomen/gepubliceerd 11-06-2018 10:25:34
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 12 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie stemt in met het voorstel, ook de wethouder kan zich erin vinden. Aandachtspunten: lokaal vs. regionaal beleid, gebruik van evaluatie-informatie en (oplopende) druk op Wmo-budget. Commissie besluit dat zij zelf het proces-ontwerp wil goedkeuren en dit niet overlaat aan de werkgroep Informatie.


Wethouder Heijkoop geeft aanvullend aan te streven naar een 'sociaal akkoord' met de raad, als kader voor toekomstige besluiten over het sociaal domein.