Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2197939

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2197939

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2197939
Onderwerp Memo werkgroep informatiepositie
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2018 14:42:43
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 12 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Werkgroeplid John van der Net licht de notitie toe. De commissie stemt in met de notitie, met als enige wijziging dat de commissie graag drie keer per jaar een rapportage ontvangt en bespreektĀ in plaats van tweejaarlijks.