Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2197581

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2197581

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2197581
Onderwerp Instemmen met de Nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2018-2022
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2018 15:05:01
Onderwerp Instemmen met de Nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2018-2022
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar SW Goud, tel.no. 770 4966
Datum B&W Besluit 07-06-2018
Gerelateerde zaak 2092172
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Kiezen, Sturen en Verantwoorden (KSV) zijn de kernwoorden van de gemeentelijke sturingscyclus en gaat over de afspraken die de raad en het college met elkaar maken aan de start van een nieuwe bestuursperiode. In de nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2018-2022 worden verbetervoorstellen aangedragen voor onder meer de planning & control cyclus en bijbehorende producten om zodoende de KSV-afspraken verder te versterken.

Gepubliceerd 07-06-2018