Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2197581

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2197581

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2197581
Onderwerp Instemmen met de Nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2018-2022
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2018 15:05:01
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel Kiezen, Sturen en Verantwoorden Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD KSV-2018-2022.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype NOTA_Kiezen Sturen en Verantwoorden 2018-2022.docx Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2092172 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype B&W besluit 2092172 B&W besluit
Icoon voor documenttype B&W besluit Kiezen, Sturen en Verantwoorden B&W besluit
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met de Nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2018-2022 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2102172 Raadsbesluit