Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2197581

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2197581

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2197581
Onderwerp Instemmen met de Nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2018-2022
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2018 15:05:01
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 juni 2018 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 12 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit punt de nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.