Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2196619

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2196619

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2196619
Onderwerp Aanwijzen c.q. benoemen leden alg. Bestuur Gemeenschappelijke regelingen
Aanspreekpunt P van der Pot
Ingekomen/gepubliceerd 14-06-2018 13:26:07
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2101229 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Raad 2101229 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Voorblad Aanwijzen c.q. benoemen leden alg. Bestuur Gemeenschappelijke regelingen Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2101229 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2101229 Raadsvoorstel