Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2196521

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2196521

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2196521
Onderwerp Bespreking proces vrijwilligersondersteuning (Vrijwilligershuis)
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2018 14:42:43
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 12 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Mw. Bosma van het Vrijwilligershuis spreekt in. Ze schetst het vrijwilligersveld en geeft aan dat vrijwilligers het Vrijwilligershuis nu zien als praktische ondersteuner, broedplaats/experimenteercentrum en netwerkorganisatie.


De commissie spreekt over hoe het besluitvormingsproces na de zomer over vrijwilligersondersteuning eruit zou moeten zien. De commissie stemt in met het voorstel van fractie PvdA:
1. De raad ontvangt van het college een notitie over: welke ondersteuning hebben vrijwilligers nodig en op welke wijze zouden zij die geleverd willen zien?
2. De raad nodigt partijen uit die deze ondersteuning zouden kunnen bieden voor een hoorzitting/gesprek/presentatie.
3. De raad debatteert over de gewenste vrijwilligersondersteuning op basis van een raadsvoorstel.


Wethouder Heijkoop kan zich vinden in het voorstel. Hij geeft aan belang te hechten aan ordentelijke besluitvorming, niet onder tijdsdruk. Daarom gaat hij in gesprek met het Vrijwilligershuis over continuering van hun werkzaamheden voor in elk geval een paar maanden.