Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2196473

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2196473

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2196473
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlagen behorend bij raadsvoorstel Vaststellen grondexploitatie zelfbouwlocatie Grote Hondring 20 (gewijzigd voorstel)(Ris 2190123)
Ingekomen/gepubliceerd 14-06-2018 13:26:07
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlagen behorend bij raadsvoorstel Vaststellen grondexploitatie zelfbouwlocatie Grote Hondring 20 (gewijzigd voorstel)(Ris 21 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD bekrachtigen geheimhouding Grote Hondring Ontwerpbesluit Raad