Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2191656

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2191656

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2191656
Onderwerp De Nationale Ombudsman: onderzoek naar de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2018 15:05:01
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 18 september 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Zie voor het besluit agendapunt 7.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 12 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie verzoekt het college een raadsinformatiebrief op te stellen waarin zij de vraag stelt: geeft dit rapport aanleiding om de Dordtse situatie aan te passen? Ook wil de commissie het rapport van de Rekenkamercommissie over Burgerparticipatie hier bij betrekken.