Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2190134

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2190134

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2190134
Onderwerp Afwijzen verzoek van Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond (SIPOR) voor opname plan van scholen 2019-2021
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 31-05-2018 10:05:21
Onderwerp Afwijzen verzoek van Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond (SIPOR) voor opname plan van scholen 2019-2021
Programma Jeugd en Onderwijs
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 35 - Onderwijs
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Heijkoop, Peter (PJ)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JM Bos, 078 770 4736
Datum B&W Besluit 29-05-2018
Gerelateerde zaak 2087326
Agendacommissie 12-06-2018
Termijn agenda Bespreken ntb datum
Adviescommissie 09-10-2018
Raad 31-10-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Voor het Plan van Scholen 2019-2021 heeft de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond (SIPOR) een aanvraag ingediend voor het stichten van een school voor Primair Onderwijs. Taak van de gemeenteraad is om het verzoek van de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond te toetsen aan rechtsregels en te besluiten de aanvraag wel/niet op te nemen op het Plan van Scholen. Vervolgens is het aan het Ministerie van Onderwijs om te besluiten of de school in aanmerking komt voor rijks bekostiging voor personele en materiele kosten. De aanvraag voldoet op een aantal onderdelen niet aan de vereisten en zijn reden om niet in te stemmen met het verzoek van SIPOR tot opneming van een islamitische basisschool op het plan van scholen.

Gepubliceerd 31-05-2018