Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2190134

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2190134

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2190134
Onderwerp Afwijzen verzoek van Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond (SIPOR) voor opname plan van scholen 2019-2021
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 31-05-2018 10:05:21
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 31 oktober 2018 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 9 oktober 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Diverse fracties tonen zich kritisch over het collegevoorstel. Kritiekpunten zijn o.a. de gehanteerde tellingsmethodiek, het bestaan van een forse wachtlijst en de rol van de andere schoolbesturen die nu gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor ieders huisvesting. Uiteindelijk besluit de commissie in te stemmen met het collegevoorstel om de aanvraag voor een nieuwe school niet te steunen (en dit als hamerstuk te sturen aan de raad), met de toezegging van de wethouder dat hij in gesprek gaat met de schoolbesturen en SIPOR om deze laatste alsnog te voorzien van voldoende klaslokalen vanwege de wachtlijst. De toezegging van de wethouder maakt een motie om het college op te roepen tot een dergelijke actie overbodig. De wethouder verwacht begin 2019 een resultaat te kunnen terugkoppelen aan de commissie.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 18 september 2018 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De heer Gerdan, voorzitter college van bestuur van SIPOR, onderbouwt waarom zijn school een nieuwe basisschool zou moeten bouwen in Dordrecht en reflecteert op de inhoudelijke eisen aan de aanvraag en de kritiek hierop. De commissie zal het raadsvoorstel inhoudelijk behandelen op 9 oktober.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 12 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit het raadsvoorstel te agenderen voor bespreking.
Fractie PvdA: kunnen fracties instemmen met de voorgestelde afwijzing?
Fractie GroenLinks: vinden fracties de afwijzing acceptabel terwijl er 180 kinderen op de wachtlijst staan - en is het college bereid een passende oplossing te vinden?


De commissie besluit ook het SIPOR uit te nodigen om in te spreken.