Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2190123

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2190123

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2190123
Onderwerp Vaststellen grondexploitatie zelfbouwlocatie Grote Hondring 20 (gewijzigd voorstel)
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2018 09:35:13
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 juni 2018 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel. De fractie BVD legt een stemverklaring af.