Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2190123

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2190123

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2190123
Onderwerp Vaststellen grondexploitatie zelfbouwlocatie Grote Hondring 20 (gewijzigd voorstel)
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2018 09:35:13
Onderwerp Vaststellen grondexploitatie zelfbouwlocatie Grote Hondring 20 (gewijzigd voorstel)
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar RAJ de Waele, 078 770 2751
Datum B&W Besluit 29-05-2018
Gerelateerde zaak 2089459
Agendacommissie 12-06-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Wij stellen uw raad voor het perceel aan de Grote Hondring 20 in exploitatie te nemen. Door middel van het openen van een grondexploitatie kunnen de kosten van het bouw- en woonrijp maken van de locatie geactiveerd worden. De opstallen zijn in 2017 gesloopt. De verkoop start nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is. Naar verwachting kunnen de eerste zelfbouwers medio 2019 starten met de bouw van hun woning. De te maken gemeentelijke kosten worden gedekt door de toekomstig te realiseren grondopbrengsten. Wij hebben geheimhouding opgelegd ten aanzien van bijgevoegde grondexploitatie (inclusief de toelichting daarop). Wij zijn van mening dat openbaarmaking van deze grondexploitatie (inclusief toelichting) de financiƫle, economische en juridische positie van de gemeente raakt, aantast en verzwakt, aangezien hierin vertrouwelijke financiƫle gegevens zijn opgenomen. Openbaarmaking van dit stuk weegt dan ook niet op tegen de benoemde belangen. Gelet op de artikelen 25, tweede en derde lid en 55, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur verzoeken wij uw raad de geheimhouding van de grondexploitatie te bekrachtigen. Op advies van de commissie Fysieke Leefomgeving d.d. 15 mei 2018 wordt uw raad gelijktijdig met dit voorstel een voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan '1e Herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring' voorgelegd.

Gepubliceerd 06-06-2018