Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2190121

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2190121

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2190121
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2018 09:48:03
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype 3_Ontwerpbesluit RAAD.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype 4_t_NL.IMRO.0505.BP181Herzgrotehond-3101_Herzgrotehond.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 5_r_NL.IMRO.0505.BP181Herzgrotehond-3101_Herzgrotehond.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 6_BP181Herzgrotehond.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 7_Bijlage zienswijze.docx Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2089413 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2095099 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring Voorblad stukken