Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2190121

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2190121

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2190121
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2018 09:48:03
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 juni 2018 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.