Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2190121

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2190121

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2190121
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2018 09:48:03
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJ de Haas, 770 4899
Datum B&W Besluit 29-05-2018
Gerelateerde zaak 2089413
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het bestemmingsplan "1e herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring" is opgesteld om de realisering van in totaal 12 woningen op deze voormalige schoollocatie mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. In totaal zijn 5 zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Uw raad wordt verzocht een beslissing te nemen over de ingekomen zienswijzen en het bestemmingsplan "2e herziening Sterrenbrug, locatie Grote Hondring" gewijzigd vast te stellen.

Gepubliceerd 06-06-2018