Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2189667

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2189667

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2189667
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fracties PvdA, GroenLinks, D66 en de SP over Voedselbank
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 29-05-2018 11:20:23
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fracties PvdA, GroenLinks, D66 en de SP over Voedselbank
Programma Zorg en Ondersteuning
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 166 - Artikel 40 vragen
Vergadersectie Nieuwe behandelvoorstellen
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Agendacommissie 12-06-2018
Gepubliceerd 29-05-2018