Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2189667

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2189667

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2189667
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fracties PvdA, GroenLinks, D66 en de SP over Voedselbank
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 29-05-2018 11:20:23
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
2210639 Nee Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fracties PvdA, SP, GroenLinks en D66 over Voedselbank D Coenen programma 23-08-2018