Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 218921

Gemeente Dordrecht

Dossier - 218921

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 218921
Onderwerp Zienswijze inzake het ontwerpbestemmingsplan Smitsweg van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 30-07-2009 10:16:54
Onderwerp Zienswijze inzake het ontwerpbestemmingsplan Smitsweg van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Genoemde zienswijzen in handen te stellen van het college (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 8282
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
In Open Voorraad Nee
Gepubliceerd 30-07-2009