Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 218854

Gemeente Dordrecht

Dossier - 218854

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 218854
Onderwerp Memo rapportagedata Drechtwerk
Ingekomen/gepubliceerd 29-07-2009 09:40:27
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 25 augustus 2009 19:30
Besluit:
De Agendacommissie stemt in met de voorgestelde wijze van rapporteren over de stand van zaken bij Drechtwerk en met de voorgestelde data 15 september 2009, 07 november 2009 en 19 januari 2010. Voor de terugkoppeling in september wordt anderhalf uur gereserveerd, voor de overige terugkoppelingen in beginsel drie kwartier per keer.