Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2185952

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2185952

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2185952
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie D66 over het KZA-systeem Dordrecht en Drechtsteden
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 31-05-2018 15:41:29
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 12 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief ter voor kennisgeving aan te nemen.