Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2185928

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2185928

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2185928
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie PVV over de financiering van de Al Fath moskee
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 29-05-2018 08:47:30
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 11 september 2018 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De heer M. Igozoul (voorzitter bestuur moskee) geeft een toelichting op de financiering moskee. Voor een klein deel heeft Saoudi Arabie meebetaald, daar is niets onwettigs gebeurd. Hij spreekt zicht uit tegen haatzaaien. Hij nodigt alle aanwezigen uit langs te komen bij de moskee (op 17 oktober).
PVV en VVD schetsen het gevaar van "salafisme" voor Nederland. Zij vragen de burgemeester welke afspraken er precies zijn gemaakt met de moskee en hoe de burgemeester gaat toezien op het naleven daarvan. De burgemeester geeft aan dat hij geen strafbare feiten heeft geconstateerd. Hij heeft goede gesprekken gevoerd met de moskee. We moeten waken voor uitwassen van het salafisme (haatzaaien), waarbij de burgemeester zijn vertrouwen uitspreekt in het bestuur van deze moskee. 
Er is geen behoefte aan verdere bespreking. De commissie neemt deze brief (beantwoording vragen PVV) voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 12 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit punt te agenderen voor de volgende commissievergadering met als vraag aan de burgemeester: hoe gaat de burgemeester de gemaakte afspraken handhaven? (PVV) en als politieke vraag: zijn de gemaakte afspraken voldoende? (VVD).