Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2185077

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2185077

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2185077
Onderwerp Aanbieden coalitie-akkoord 2018-2022
Ingekomen/gepubliceerd 24-05-2018 12:06:26
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
2484094 Nee Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Dordrecht M den Boer programma 23-10-2019
2382373 Nee Vaststellen wijziging Verordening parkeerbelastingen Dordrecht en het stellen van beleidsregels inzake invoering en uitbreiding parkeerregulering (VOORSTEL IS IN DE RAAD VAN 28 MEI 2019 VERWORPEN) M den Boer programma 15-04-2019
2311886 Nee Raadsinformatiebrief over plan van aanpak vervanging pollers door camerabewaking M den Boer programma 20-12-2018