Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2184929

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2184929

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2184929
Onderwerp Correctie begrotingswijziging voorlopige prognose Grondbedrijf 2018
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 22-05-2018 16:46:40
Onderwerp Correctie begrotingswijziging voorlopige prognose Grondbedrijf 2018
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 176 - Vastgoed
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 078 770 2555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar C van Vliet, 770 4967
Datum B&W Besluit 22-05-2018
Gerelateerde zaak 2086486
Raad 29-05-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Vanwege een administratieve vergissing betreffende het wijzigen van de begroting als gevolg van het vaststellen van de Voorlopige Prognose 2018 en de Prognose 2018 dient uw raad het raadsbesluit d.d. 19 december 2017 deels in te trekken.

Gepubliceerd 22-05-2018