Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2184929

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2184929

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2184929
Onderwerp Correctie begrotingswijziging voorlopige prognose Grondbedrijf 2018
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 22-05-2018 16:46:40
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Correctie begrotingswijziging voorlopige prognose Grondbedrijf 2018 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Correctie begrotingswijziging voorlopige prognose Grondbedrijf 2018 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD correctie begrotingswijziging Voorlopige Prognose 2018.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype B&W besluit 2086486 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2090164 Raadsbesluit