Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 218194

Gemeente Dordrecht

Dossier - 218194

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 218194
Onderwerp Initiatiefvoorstel Wegwijsdag
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 28-07-2009 13:53:11
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 8 september 2009 17:00
Besluit:
De AC stemt in met het voorstel de Wegwijsdag op te nemen in de Proceskalender in de aanloop naar de verkiezingen 2010 en met de agendering van het Initiatiefvoorstel Wegwijsdag voor de eerste vergadering van de campagneleiders begin oktober 2009.
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 1 september 2009 21:00
Besluit:
De raad heeft besloten om het initiatiefvoorstel door te geleiden naar de agendacommissie van 8 september, om daar over de verdere behandelwijze te spreken.