Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 218194

Gemeente Dordrecht

Dossier - 218194

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 218194
Onderwerp Initiatiefvoorstel Wegwijsdag
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 28-07-2009 13:53:11
Onderwerp Initiatiefvoorstel Wegwijsdag
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Overig agendacommissie (niet zichtbaaar)
Portefeuille houder J.H. Lagendijk
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Aanspreekpunt telefoon 639 8285
Aanspreekpunt e-mail mjwt.hendrickx@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar ?
Datum verzending 02-09-2009
Agendacommissie 08-09-2009
Termijn agenda Betrekken bij 5e Dordtse Dialoog
Adviescommissie datum?
In Open Voorraad Nee
Toelichting In de raad van 1 september 2009 heeft de voorzitter van de raad medegedeeld dat namens de fracties PvdA, Beter Voor Dordt, ChristenUnie/SGP, ECO-Dordt/D66, GroenLinks en Karapinar het initiatiefvoorstel Wegwijsdag is ingediend. Het initiatiefvoorstel is doorgeleid naar de Agendacommissie van 8 september 2009 waar over de verdere behandeling zal worden gesproken. Het intitiatiefvoorstel Wegwijsdag richt zich op het vergroten van de betrokkenheid van jongeren bij politieke en gemeentelijke besluitvorming. Zeker in het kader van de verkiezingen is dit in een belangrijk thema. In het kader van de verkiezingen lopen er echter meerdere activiteiten gericht op de groep jongeren. Een daarvan is de vijfde Dordtse Dialoog op 3 februari 2010. Ook hiervoor worden jongeren benaderd om thema's aan te dragen en met de politieke partijen in gesprek te gaan. Om te zorgen dat deze activiteiten elkaar versterken, stellen wij u voor beide initiatieven in gezamenlijkheid op te pakken in de proceskalender voor de verkiezingen. Deze proceskalender wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de campagneleiders in het eerste campagneleidersoverleg begin oktober 2009. De vijfde Dordtse Dialoog is al door het presidium geagendeerd voor deze vergadering.
Gepubliceerd 28-07-2009