Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2180247

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2180247

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2180247
Onderwerp Vaststellen Jaarstukken 2017
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 10:27:01
Onderwerp Vaststellen Jaarstukken 2017
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 178 - Planning en control cyclus 2017
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 078 770 2555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar M Muller, 078 770 4212
Datum B&W Besluit 15-05-2018
Gerelateerde zaak 2075418
Raad 19-06-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met de Jaarstukken 2017 legt het college verantwoording af over de activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar. Referentiekader voor de verantwoording is de door u vastgestelde Begroting 2017, inclusief de wijzigingen gedurende het jaar. De jaarstukken bestaan uit twee onderdelen: • het inhoudelijke jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen); • de financiële jaarrekening. Uw raad heeft al eerder kennis genomen van de programmaverantwoording 2017 ter voorbereiding op het slotdebat van 13 februari 2018. Hierbij is aangegeven dat de formele vaststelling van deze programmaverantwoording plaatsvindt bij de vaststelling van de Jaarstukken 2017. U ontvangt deze inhoudelijke verantwoording daarom nogmaals als integraal onderdeel van de Jaarstukken 2017 (hoofdstuk 2). In dit inhoudelijke jaarverslag zijn slechts wijzingen op de eerdere versie aangebracht waar deze is ingehaald door de tijd of waar nieuwe gegevens t.a.v. de indicatoren te vermelden zijn.

Gepubliceerd 17-05-2018