Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2180247

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2180247

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2180247
Onderwerp Vaststellen Jaarstukken 2017
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 10:27:01
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 juni 2018 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 12 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie bespreekt de jaarstukken 2017 en de kaderbrief 2019 gezamenlijk. Fracties stellen vragen, benoemen zorgen en aandachtspunten en kondigen kaderbriefmoties aan. Uit de bespreking volgt onder andere:
- toezegging wethouder Van der Linden over het per mail nagezonden ondertekende accountantsverslag. Waarom was dit laat? Lopen we risico's op verlate aanpassingen of niet-vaststelling?
- toezegging wethouder Heijkoop over afschaffing van de eigen Wmo-bijdrage: wat zijn hiervan de gevolgen, voor cliënten en (financieel) voor de gemeente?


Aangekondigde moties dienen hun moties in bij bespreking van de kaderbrief in de raad op 19 juni. Fracties geven niet aan nog behoefte te hebben aan aparte bespreking van de jaarstukken in de raad.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 12 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de jaarstukken 2017 als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 12 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie bespreekt diverse aandachtspunten ten aanzien van de Jaarstukken en Kaderbrief. De VVD kondigt een motie aan over evenementen en horeca, GroenLinks kondigt een motie aan over participatie/burgerinitiatieven. Bij de bespreking in de gemeenteraad (Kaderbrief) zullen de partijen hun moties indienen.

Vergadering - Auditcommissie - woensdag 30 mei 2018 20:00
Besluit:

Wordt in samenhang met agendapunt 5 besproken. De Jaarrekening wordt doorgeleid voor bespreking in de adviescommissies op 12 juni.