Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2180237

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2180237

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2180237
Onderwerp Raadsinformatiebrief over uitvoeringsplan en begroting Dordrecht Regenboogstad 2018
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 14:26:07
Onderwerp Raadsinformatiebrief over uitvoeringsplan en begroting Dordrecht Regenboogstad 2018
Programma Zorg en Ondersteuning
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 10 - Integratie, participatie en emancipatie
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Lambrechts, Karin (CML)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar CJAb van Hooijdonk, 078 770 4720
Datum B&W Besluit 15-05-2018
Gerelateerde zaak 2073440
Agendacommissie 12-06-2018
Termijn agenda Bespreken ntb datum commissie
Raad 11-12-2018
In Open Voorraad Nee
Gepubliceerd 17-05-2018