Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2180220

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2180220

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2180220
Onderwerp Raadsinformatiebrief over verantwoording ENSIA 2017
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 22-05-2018 12:22:38
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 juni 2018 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 12 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief ter kennisname te agenderen voor de gemeenteraad.