Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2180213

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2180213

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2180213
Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake Jaarprogramma 2018 Omgevingsdienst ZHZ
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 11-06-2018 15:58:36
Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake Jaarprogramma 2018 Omgevingsdienst ZHZ
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 174 - Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar RA Mank, 770 4844
Datum B&W Besluit 15-05-2018
Gerelateerde zaak 2068551
Agendacommissie 12-06-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 11-06-2018