Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2180207

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2180207

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2180207
Onderwerp Raadsinformatiebrief over openbare aanbesteding Concessie Biesbosch veer
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 11-06-2018 15:58:36
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 juni 2018 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 12 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De raadsinformatiebrief wordt ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd.