Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2177101

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2177101

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2177101
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fracties Gewoon Dordt en GroenLinks over de Kunstkerk
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 14-05-2018 17:38:18
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 6 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie steunt het standpunt van Gewoon Dordt en anderen dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven voor het in stand houden van monumentale panden. Wethouder Sleeking verwacht "binnenkort" een presentatie van de plannen van de huidige eigenaars. Nadat de buurt is geïnformeerd verwacht hij dat ook de raad wordt betrokken bij deze plannen.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 15 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Fractie Gewoon Dordt wil de beantwoording bespreken met de politieke vraag: moet de gemeente niet het goede voorbeeld geven wat betreft de instandhouding van monumentale panden?
D66 steunt de agendering met de vraag: hoe kan de gemeente zorgen voor snelle realisatie?
Agendering krijgt ook steun van GroenLinks.


De commissie stelt voor dat het debat plaatsvindt in Fysiek (vanwege vastgoed) of Bestuur & middelen (vanwege de binnenstad). De griffie verzorgt juiste agendering.


Na overleg op de griffie is het stuk toegewezen aan de commissie Bestuur en Middelen om samen te bespreken met de beantwoording door het college van vragen over geluidsoverlast in de Museumstraat (2161439)