Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2176746

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2176746

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2176746
Onderwerp Jaarverslag 2017/jaarplan 2018 van de VeiligheidsAlliantie Regio Rotterdam (VAR)
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 09-05-2018 14:32:25
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 15 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit verslag voor kennisgeving aan te nemen.