Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2176399

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2176399

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2176399
Onderwerp Al dan niet indienen van zienswijzen Begrotingen 2019 diverse Gemeenschappelijke regelingen
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 09-05-2018 14:32:25
Onderwerp Al dan niet indienen van zienswijzen Begrotingen 2019 diverse Gemeenschappelijke regelingen
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 181 - Gemeenschappelijke regelingen
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 078 770 2555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar EIM Goutziers-Leidekker, 770 3516 / R Bosua, 770 4352
Datum B&W Besluit 08-05-2018
Gerelateerde zaak 2074727
Agendacommissie 15-05-2018
Adviescommissie 22-05-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Dordrecht neemt deel in de volgende 8 gemeenschappelijke regelingen: - Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (hierna GRD); - Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid (hierna GR DG&J); - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (hierna GR VRZHZ); - Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna OZHZ); - Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (hierna GR Drechtwerk); - Gemeenschappelijke regeling "Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken" (hierna GR Gevudo); - Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil (hierna GR Kiltunnel); en - Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch (hierna GR Parkschap Biesbosch). Van deze GR-en zijn de (concept) Jaarstukken 2017 en de ontwerp Begrotingen 2019 ontvangen. En 7 van de 8 GR-en stellen u nu in de gelegenheid om op deze P&C-documenten uw zienswijze naar voren te brengen. Voor de GR Gevudo heeft u al in maart 2018 een apart raadsvoorstel ontvangen. Door de gebundelde integrale behandeling van deze P&C-documenten van de GR en trachten we bespreking in uw raad overzichtelijk te maken. We adviseren u een zienswijze in te dienen bij de GRD, GR DG&J, GR VRZHZ en GR Kiltunnel. Voor de andere GR-en stellen we voor geen separate zienswijze in te dienen.

Gepubliceerd 09-05-2018