Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2176399

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2176399

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2176399
Onderwerp Al dan niet indienen van zienswijzen Begrotingen 2019 diverse Gemeenschappelijke regelingen
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 09-05-2018 14:32:25
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Al dan niet indienen van zienswijzen Begrotingen 2019 diverse Gemeenschappelijke regelingen Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Al dan niet indienen van zienswijzen Begrotingen 2019 diverse gemeenschappelijke regelingen Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2074727 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerp Raadsbesluit zienswijzen Jaarstukken 2017 en Begrotingen 2019 GR-en.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype 1. Zienswijze Dordrecht PPN en B2019 GRD Algemeen
Icoon voor documenttype 2. brief Zienswijze Dordrecht B2019 GR DG&J.doc Bijlage
Icoon voor documenttype 3. brief Zienswijze Dordrecht B2019 GR VRZHZ Algemeen
Icoon voor documenttype 4. brief Zienswijze Dordrecht B2019 GRKiltunnel.doc Bijlage
Icoon voor documenttype 5. brief geen Zienswijze Dordrecht B2019 GR OZHZ.doc Bijlage
Icoon voor documenttype 7. brief geen Zienswijze Dordrecht Drechtwerk.doc Bijlage
Icoon voor documenttype 8. Brief geen Zienswijze Dordrecht B2019 GR Parkschap Biesbosch.doc Bijlage
Icoon voor documenttype 9. Aanbiedingsbrief aan gemeenten jaarstukken 2017 GRD.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 10. Concept-Jaarstukken 2017 GRD versie 13 april 2018.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 11. Aanbiedingsbrief voor gemeenten begroting en perspectiefnota GRD.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 12. Primaire Begroting 2019 GRD vs 13 april.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 13. Perspectiefnota 2019 GRD vs 13 apr.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 14. Aanbiedingsbrief 1803189 - jaarstukken 2017 GR DG&J.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 15. Concept jaarstukken 2017 GR DGJ v1-7 dd 12-04-2018.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 16. Aanbiedingsbrief 1803190 - Concept begroting 2019 GR DGJ.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 17. Concept Begroting 2019 GR DG&J versie 1.0 - 20180412.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 18. Aanbiedingsbrief GR JR 2017 en B2019 VRZHZ.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 19. Jaarstukken 2017 Veiligheidsregio ZHZ.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 20. ONTWERP Begroting 2019 Veiligheidsregio ZHZ.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 21. Concept Jaarstukken 2017 OZHZ DB 11 april 2018.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 22. CONCEPT Begroting 2019 OZHZ versie 30 maart DB.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 23. 2018-04-19 aanbiedingsbrief concept ontwerp Begroting 2019 - Drechtwerk.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 24. Jaarstukken 2017 GR Drechtwerk.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 25. CONCEPT Basis Begroting Drechtwerk 2019.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 26. Concept Jaarstukken 2017 Wegschap Kiltunnel.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 27. Concept Begroting 2019 Wegschap Kiltunnel.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 28. Jaarstukken 2017 Parkschap De Biesbosch.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 29. ONTWERP BEGROTING 2019 Parkschap De Biesbosch.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2074727 B&W besluit
Icoon voor documenttype Zienswijze GR Drechtsteden Algemeen
Icoon voor documenttype Zienswijze NP De Biesbosch Algemeen
Icoon voor documenttype Zienswijze OZHZ Algemeen
Icoon voor documenttype Zienswijze VR ZHZ Algemeen
Icoon voor documenttype Zienswijze Drechtwerk Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2081907 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Zienswijze Wegschap Tunnel Dordtse Kil Algemeen
Icoon voor documenttype Zienswijze GR DGJ ZHZ Algemeen