Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2176399

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2176399

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2176399
Onderwerp Al dan niet indienen van zienswijzen Begrotingen 2019 diverse Gemeenschappelijke regelingen
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 09-05-2018 14:32:25
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 mei 2018 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fractie ChristenUnie/SGP legt een stemverklaring af.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 22 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie heeft nog een technische vraag m.b.t. de overheadkosten Kiltunnel. De wethouder zegt toe deze vraag zo snel mogelijk (vóór de raad van 29 mei) te beantwoorden. Verder wil de commissie op korte termijn inzicht in de incidentele, mogelijk structurele, overschotten van de Veiligheidsregio. De wethouder geeft aan dit te betrekken in de Burap. De commissie besluit het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raad. De commissie geeft aan na de zomer nader te willen spreken over de ambities van Nationaal Park De Biesbosch met de voorzitter/directeur van dit park. De wethouder zal hiervoor een bespreekstuk aanreiken.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 15 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de zienswijzen te bespreken op 22 mei. Voorgesteld wordt de zienswijze voor de Dienst Gezondheid en Jeugd te bespreken in de commissie Sociale Leefomgeving.