Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2176394

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2176394

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2176394
Onderwerp Aangepast voorstel - Instemmen Vangnetuitkering 2017 Participatiewet
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 14-05-2018 17:38:18
Onderwerp Aangepast voorstel - Instemmen Vangnetuitkering 2017 Participatiewet
Programma Werk en inkomen
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 10 - Integratie, participatie en emancipatie
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Heijkoop, Peter (PJ)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar G van IJzendoorn, 770 2011
Datum B&W Besluit 08-05-2018
Gerelateerde zaak 2070956
Agendacommissie 15-05-2018
Raad 29-05-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In dit raadsvoorstel wordt u geïnformeerd over de ontwikkeling van het klantenbestand Participatiewet in Dordrecht, de analyse van de mogelijke oorzaken van het tekort op het budget voor uitkeringen op grond van de Participatiewet en de maatregelen om dit tekort te reduceren. Op 17 april jl. hebben wij uw raad met betrekking tot genoemd onderwerp reeds een voorstel voorgelegd. Nadien zijn de door de Sociale Dienst Drechtsteden daarvoor aangeleverde gegevens echter nog gewijzigd, hetgeen gevolgen heeft voor het aan uw raad voorgelegde voorstel. Wij stellen uw raad daarom voor inzake dit onderwerp opnieuw een besluit te nemen en het raadsvoorstel van 17 april jl. niet in behandeling te nemen.

Gepubliceerd 14-05-2018