Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2176384

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2176384

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2176384
Onderwerp Vaststellen Startnotitie lokale uitwerking Woonvisie
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 14:51:57
Onderwerp Vaststellen Startnotitie lokale uitwerking Woonvisie
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 3 - Wonen
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar KB van Gils, 770 2808
Datum B&W Besluit 08-05-2018
Gerelateerde zaak 2073383
Agendacommissie 15-05-2018
Termijn agenda 6-06-2018
Raad 19-06-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 12 december 2017 is de regionale woonvisie Drechtsteden 2017-2031 vastgesteld door de Drechtraad. Op basis daarvan wordt gemeenten gevraagd om aanvullend op en binnen de kaders van de regionale woonvisie een lokale uitvoeringsparagraaf op te stellen. Deze startnotitie bevat het plan van aanpak en proces om te komen tot een lokale uitvoeringsparagraaf. Het vaststellen van deze uitvoeringsparagraaf is een bevoegdheid van uw raad.

Gepubliceerd 17-05-2018