Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2176384

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2176384

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2176384
Onderwerp Vaststellen Startnotitie lokale uitwerking Woonvisie
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 14:51:57
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Startnotitie lokale uitwerking Woonvisie Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen startnotitie lokale uitwerking Woonvisie Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen Startnotitie lokale uitwerking Woonvisie Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD startnotitie lokale uitwerking woonvisie.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype STARTNOTITIE lokale uitwerking woonvisie Bijlage
Icoon voor documenttype 171026 DEF Woonvisie Drechtsteden 2017-2031 Bijlage
Icoon voor documenttype Memo aan raad inzake startnotitie woonvisie Algemeen
Icoon voor documenttype B&W besluit 2073383 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2081895 Raadsbesluit