Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2176384

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2176384

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2176384
Onderwerp Vaststellen Startnotitie lokale uitwerking Woonvisie
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 14:51:57
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 juni 2018 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fractie GroenLinks legt een stemverklaring af.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 6 juni 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Een aantal fracties kan zich vinden in de startnotitie en een aantal fracties verzoekt, gezien de importantie van het onderwerp, om aanvullingen of om een debat waarin de commissie nog voor de start van het opstellen van de lokale uitvoeringsparagraaf kaders aan het college kan meegeven. Aangezien meer dan twee fracties hierom verzoeken concludeert de commissie dat op een nader te bepalen moment opnieuw in de commissie over een aangevulde startnotitie wordt gesproken.

De commissie besloot op 12 juni n.a.v. de memo vervolgproces lokale uitvoeringsparagraaf woonvisie het volgende:
Wethouder Stam zegt de commissie toe dat na de zomer een presentatie en discussie over de inhoudelijke kaders in de commissie plaatsvindt.
De commissie adviseert vervolgens de startnotitie alsnog als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 15 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de startnotitie zo mogelijk nog voor het zomerreces in de commissie te bespreken.