Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2176351

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2176351

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2176351
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 8e herziening Dubbeldam, locatie Vissersdijk-West
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 14:51:57
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 8e herziening Dubbeldam, locatie Vissersdijk-West
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, 770 4900 / VWMAM Rouppe van der Voort, 770 4896
Datum B&W Besluit 08-05-2018
Gerelateerde zaak 2068003
Agendacommissie 15-05-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Door uw raad is op 23 april 2013 het bestemmingsplan "Dubbeldam" vastgesteld. In dat bestemmingsplan zijn de gronden aan de Vissersdijk–West reeds bestemd voor 'Wonen' waarbij is bepaald dat maximaal tien woningen mogen worden gebouwd en de ontsluiting via Klein Kruithof dient plaats te vinden. Er ligt nu een plan dat uitgaat van 18 woningen op de betreffende locatie. Voorts voorziet het plan in vier woningen in het dijklint aan de Vissersdijk. Tevens is er sprake van een ontsluiting rechtstreeks op de Vissersdijk. Voor deze met het geldende bestemmingsplan strijdige ontwikkelingen is een herziening van het bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft voor iedereen zes weken ter inzage gelegen. Er zijn tien zienswijzen ingediend.

Gepubliceerd 17-05-2018